Nếu như bạn xuất hiện mọc mụn trắng tại khe bao da quy đầu thì tuyệt đối tránh xem thường do nó phản ánh nhiều bệnh lý khác nhau, nguy hiểm nhất có rất nhiều bệnh nguy hại. Nếu mà bạn vẫn đang đang khá vấn đề với ... もっと読む