Quan hệ trong ngày hành kinh thì có thai không? "yêu" trong những ngày này có lợi ích cũng như tác hại gì? "Làm chuyện ấy" tình dục là một ý muốn thiết kém của những cặp vợ chồng hay một số bạn trai nhau. Trong 1 tỷ l ... もっと読む